خیلی وقت ها با خود می اندیشیم  ، قدرت و مقام  چرا انسان ها را برای رسیدن به آن حریص تر می کند و چرا بسیاری  سعی دارند خیلی مراقب احوالات خود باشند ، حرکات و سکناتشان را کنترل می کنند تا خدای ناکرده در پیشگاه خالق شرمنده نباشند ، کاری نکرده باشند که تضییع حقوق دیگران را به همراه داشته باشدو با اینکه در جامعه زندگی می کنند گویا با آن همراه نیستند و ...

در مقابل ،  افرادی با هر وسیله ممکن در تقلا و تلاشند تا ازهر وسیله ای برای رسیدن به مقصود ؛ بهره برندو آیا با خود می اندیشیم  ؟!    

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بسیاری از شهرها ، با معرفی افراد برگزیده خاتمه یافت و شهرها  ، دوباره در سکوت فرو رفت و هر کس  با خود خواهد اندیشید بر چرایی عملکردها ، هزینه ها ، قانون گریزی ها ، لیست ها و غیر لیست ها ؛ جناح بندی هایی که برای یارجمع کردن و باقی ماندن بر قدرت  ؛ یا بدست آوردن قدرت از هیچ کوششی در این راه دریغ نکردند و ...

 بعضی ها نگران قانون ؛ و نکند تضییع حقوق افراد را عملکردهایشان رقم زند و باعث گردد و بعضی ها هم وقتی دیدند  قانونی آنها را تهدید نمی کند سراز پا نشناخته عملا به هر شیوه ای چون با تجربه ها روی آورده  و ریخت و پاش ها به سرعت جای خود را به عزت نفس و حفظ کرامت ها و رویارویی برابر و تمکین به قانون داد

 استفاده از هر وسیله ای برای رسیدن به هدف افراد را خوشنود می ساخت که در شرایط عادی شاید کسی جواب سلام دیگری را نمی داد و از ریالش  هم  نمی گذشت اما در این مجال ، بذل و بخشش ها ، شام و ناهار ها ، پرداخت قبوض ، توزیع میوه و رفتن به مجالس مختلف فاتحه و عروسی  ، دعوت از خوانندگان و تغییر چهره ها بسیاری را غافلگیر کرده بود و مردمی که برایشان امر مشتبه شده بود  و هر روز در کوچه و برزن صحبت از شام و ناهار می رفت 

نادیده گرفتن حقوق افراد ، بی تفاوتی ، برنامه ریزی یا بی هدفی ا بر ای جذب افراد به هرشکل و ترفندی و ... بار سنگینی  را بر دوش افراد قرار داد و در نهایت  امر ، برنده و بازنده چه کسانی خواهند بود ؟

 شکی نیست وقتی بی قانونی جای خود را به قانون داد و افراد تمکین  از قانون  نکردند و در شرایط برابر قرار نگرفتند ؛ هر چند در ظاهر ظلمی تحقق پیدا نکرده باشد ؛  درفردایی که برای همه رقم خواهد خورد می باید پاسخگوی این تظلم  پنهان و آشکار خود در پیشگاه خدا باشند و آن هنگام که بوی خوش عدالت در فضا می پیچد بسیاری بر خود افتخار خواهند کرد که به ظلم دانه ای را از دهان مورچه ای بیرون نکشیدند و این زیباست در نگاه اهل بیت و بر این مهم تاکیدمی نمایند  و شاید در نظر بسیاری  خیلی ساده تلقی گردد فقط  یک انتخاب بود ؟ چه فرقی می کندچه کسی باشد ؟ !!

خیلی ها خوشحال بودند ، چند روزی ناپرهیزی کردند ، اکنون نگاهشان به این خواهد بود که دوره بعدی انتخابات کی فرا خواهد رسید ؟ و آیا خواهند توانست شامی را با عشق و صفا بر سر سفره گسترده شده جمع آوری رای  دوباره بنشینند واین سفره را دوباره شاهد باشند یا نه !! دیگر ازشام و ناهار خبری نیست ؟

و نمی توان  ؛ تا مجلسی دیگر صبر کرد و می باید بدون شام و ناهار و ... رقم زد آینده ای زیبا را  ؛ با انتخابی آگاهانه در انتخابات ریاست جمهوری  پیش رو  «96» که زودهنگام آهنگ آن نواخته شده است و باید گفت به کجا چنین شتابان ؟

و ان شاء الله در جامعه اسلامی  در هر انتخابی شرایط به نفع عامه مردم تغییر پیدا نماید .

و من الله التوفیق

حتما فرق خواهد کرد چه کسی باشد ؟ شما چه فکر می کنید ؟


منبع : صبارچه فرقی می کند ؛ چه کسی باشد ...؟!
برچسب ها : افراد ,ناهار ,باشند ,خیلی ,شرایط ,خواهند ,برای رسیدن ,حقوق افراد ,تضییع حقوق